De raadplegingen
Wanneer U belt voor een afspraak, verneemt U waar en wanneer de raadpleging zal doorgaan.  Dit kan op 3 plaatsen :

Op de kinderartsenpraktijk :
Adres : Sint-Truidersteenweg 21, 3700 Tongeren.
Aan de kant van de Sint-Truidersteenweg is er een deur voor de wachtzaal, waarnaast "wachtzaal" vermeld staat.  U gaat er binnen, en wacht tot de kinderarts er naar U toe komt.

In de polikliniek van A.Z. Vesalius :
Binnen het A.Z. Vesalius, Hazelereik 51, 3700 Tongeren op verdieping - 1.  Gelieve wél al iets vroeger in het ziekenhuis te zijn, om Uw kindje er aan de dienst  Inschrijvingen (in de grote ziekenhuishall op het gelijkvloers) te laten inschrijven.  Deze inschrijving is voor élke raadpleging opnieuw nodig (om met het elektronisch medisch dossier van het ziekenhuis te kunnen werken).

Op de kinderafdeling van A.Z. Vesalius :
Binnen het A.Z. Vesalius, Hazelereik 51, 3700 Tongeren op verdieping +5.  Ook voor élke raadpleging hier, is het nodig om Uw kindje even vooraf te laten inschrijven
-Tijdens de werkuren op de werkdagen gebeurt deze inschrijving op de dienst Inschrijvingen op het gelijkvloers.
-Buiten de werkuren gebeurt deze inschrijving op de dienst inschrijvingen van de Spoedgevallendienst, op verdieping - 2.
Nadien begeeft U zich naar de kinderafdeling op verdieping + 5, en vraagt U aan de verpleegkundige, waar U het best wacht.