Hoe een afspraak maken ?

De praktijk is
telefonisch bereikbaar op
 telefoon 012-238071
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08h30-12h en van 13h tot 17h.


Voor dringende problemen buiten de werkuren :
- Hoort U een boodschap van het antwoordapparaat : volg dan de ingesproken instructies : gewoonlijk zal worden voorgesteld om te telefoneren naar het 
A.Z. Vesalius
012-396111

Voor zéér dringende problemen :
Telefoneer 112.
- Geef aan de persoon die U antwoordt duidelijk door waar U zich op dat moment bevindt, en vraag wat U al kan doen in afwachting van de aankomst van de ziekenwagen.
- Als Uw kindje in levensbedreigende situatie verkeert, laat het dan niet alleen en dien het de eerste zorgen of zo nodig reanimatie toe.