Hoe een afspraak maken ?
Voor inlichtingen en afspraken bij 
Dr. Gielen of Dr. Snoeys : 
telefoneer naar de 
Kinderartsenpraktijk
Sint-Truidersteenweg 21
3700 Tongeren 
elke werkdag tussen 08h en 12h of tussen 13h en 18h : telefoon 012-238071

Voor dringende problemen buiten de werkuren :
- Hoort U een boodschap van het antwoordapparaat : volg dan de ingesproken instructies : gewoonlijk zal worden voorgesteld om te telefoneren naar het 
A.Z. Vesalius
012-396111

Voor zéér dringende problemen :
Telefoneer 112.
- Geef aan de persoon die U antwoordt duidelijk door waar U zich op dat moment bevindt, en vraag wat U al kan doen in afwachting van de aankomst van de ziekenwagen.
- Als Uw kindje in levensbedreigende situatie verkeert, laat het dan niet alleen en dien het de eerste zorgen of zo nodig reanimatie toe.