Voeding
De voeding van een kind begint met een eenzijdige melkvoeding ( borstvoeding of flesvoeding ) bij de jonge zuigeling, en evolueert tijdens de kinderjaren naar een volwassen, gevarieerd voedingspatroon.

Bij het merendeel van de kinderen gebeurt de opbouw van deze voeding probleemloos.  Indien er geen ideologische of medische beperkingen zijn in wat het kind mag eten en drinken, is het voor ouders en kind niet zo moeilijk om te weten wat mag gegeten en gedronken.

Het kind leert ook in school al principes over een gezonde, gevarieerde voeding, waarbij vb. het model klavertje-vier wordt aangeleerd :
- het eerste blaadje : deegwaren ( brood, koeken, beschuit, wafels, ontbijtgranen, pasta, aardappelen...)
- het tweede blaadje : melkproducten ( melk, kaas, yoghurt, roomijs )
- het derde blaadje : groenten en fruit.
- het vierde blaadje : dierlijke producten ( ei, vis, vlees ).

U kan samen met Uw kind een poster maken, met in elk van de vier hoeken afbeeldingen van producten uit de vier respectievelijke blaadjes van het klavertje vier.  U kan die poster dan in de keuken ophangen en met Uw kind nagaan of het wel uit "elke hoek" gegeten/gedronken heeft, want anders is de voeding eenzijdig en ongezond.  Vb. alleen maar melkproducten zijn een eenzijdige voeding voor kinderen ouder dan 6 maanden.

De principes van het klavertje-vier zijn gebaseerd op een evenwichtige en gezonde samenstelling van de voeding, waarbij aandacht wordt besteed aan :
- de energiebronnen : suikers of koolhydraten, vetten, eiwitten of proteïnen
- de andere noodzakelijke stoffen : vitaminen, mineralen, oligo-elementen.

Indien je als ouder graag advies hebt over het voedingsbeleid, kan je terecht bij Kind en Gezin ( de website van Kind en Gezin vindt U onder 'links' ), dat voor elke leeftijd van Uw kind concrete raadgevingen zal klaarhebben.  Indien je kind echter, om ideologische of gezondheidsreden één of meerdere stoffen in de voeding niet mag eten of drinken, moet U daar wél rekening mee houden.  Voor meer raad kan U desgevallend terecht bij Uw arts of diëtist(e)

Bij zuigelingen, peuters en kleuters zijn de meest voorkomende problemen met de voeding het weigeren of 'niet willen eten wat de pot schaft'. Deze problemen kunnen hun oorsprong vinden in :
- de voeding zelf, waarvan de smaak, geur, gladheid.... een probleem kan opleveren voor Uw kind
- uw kind zelf : medisch ( vb. moeilijker zuigen, slechtere coördinatie van zuigen en slikken... ), psychologisch ( vb. machtsstrijd, gebrek aan flexibiliteit ) en karakterieel ( vb. koppigheid, dominante trekjes....).

Als ouder is het niet altijd even gemakkelijk om bij moeilijke eetscènes kalm en rustig te blijven.  Misschien toch enkele tips :
- probeer kalm te blijven en te beseffen dat U als ouder beter dan Uw kind weet, welke voedingsstoffen gezond en wenselijk zijn. 
- probeer geduldig te zijn : soms is het nodig om op korte termijn geduldig en vasthoudend te zijn, om op lange termijn de vruchten daarvan te kunnen plukken. Streefdoel is immers dat voedingen op lange termijn voor kind en ouders een aangenaam gebeuren worden.
- probeer Uw kind bij te brengen dat goede voedingsgewoontes door U beloond worden en slechte voedingsgewoontes niet.
- probeer om iedereen, die de voeding van Uw kind kan beïnvloeden, 'op dezelfde lijn' te krijgen : met een gemeenschappelijke strategie en aanpak
- probeer om 'slechte eters' aan tafel te doen eten en schaf desgevallend tussendoortjes ( eten en frisdranken ) af, die de eetlust kunnen verslechteren : geef ze veeleer als dessert ( als beloning voor goed eten ).  Wat Uw kind zélf goed kan eten mag het zélf eten.  Bij wat het niet zélf goed eet, heeft het blijkbaar Uw hulp nodig.
- probeer om binnen de blaadjes van het klavertje-vier wat rekening te houden met de smaakvoorkeuren van Uw kind : als U weet dat Uw kind iets écht niet lust, hou er dan rekening mee ( verlang dat daarvan een kleinere portie wordt verorberd )
- probeer door rustig te blijven grote scènes aan tafel te vermijden : laat Uw kind voelen dat U 'boven' deze problemen staat, en dat het vooral zichzelf plaagt door onbehoorlijk eetgedrag.  Als U bijvoorbeeld iets anders gaat klaarmaken omdat Uw kind zijn maaltijd geweigerd heeft, gaat Uw kind dit vlug doorhebben en dat de volgende keer weer van U verwachten.  Voeding maakt deel uit van opvoeding.
- probeer voedingsproblemen als een uitdaging te beschouwen voor Uw probleemoplossend vermogen en geduld.  Weet dat er eenvoudigweg goede eters en slechte eters zijn, en dat niet alle ouders 'hetzelfde lotje getrokken hebben' in het voeden van hun kinderen.

Bij te grote problemen kan U deze problemen altijd ter sprake brengen met Uw familie, met Kind en Gezin, met huis- of kinderarts !