Nuttige telefoonnummers
Antigifcentrum     070-245245 
AZ Vesalius     012-396111
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (C.G.G.)     012-234491 
Christelijke Mutualiteit (CM)     012-233832
CLB gemeenschapsonderwijs     012-231239 
CLB vrij onderwijs     012-398340 
De Voorzorg     012-231773
      Gezinsbond Tongeren     012-232946
Kinderartsenpraktijk St.Truidersteenweg     012-238071
Liberale Mutualiteit     012-231238
Mereltjes Kinderkribbe     012-237026 
Vertrouwenscentrum     011-274672
Wit-gele kruis     012-233870

Week-endwachtdienst van de huisartsen van Tongeren,                          
Hoeselt, Bilzen, Riemst en Lanaken     070-246246


Brandweer 
Politie
Ziekenwagen of MUG
100
101
112
We wensen niet aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van eventuele fouten in deze site.