Psychomotorische
ontwikkeling
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier.  Er zijn grote studies gebeurd over de leeftijd, waarop de meeste kinderen bepaalde vaardigheden ontwikkeld hebben.
Hieronder vindt U één van dergelijke tabellen over de psychomotorische ontwikkeling van kinderen.  In de eerste en tweede tabel vindt U de leeftijd waarop respectievelijk 50 % en 90 % van de kinderen dit ontwikkelingspeil bereikt hebben.
Bijvoorbeeld : 50 % of de helft van de kinderen zit alleen op de leeftijd van 6.8 maanden, en 90 % van de kinderen stapt goed op de leeftijd van 16.8 maanden.
Indien de ontwikkeling van Uw kind afwijkt van deze gegevens, kan U zulks altijd bespreken met de arts die Uw kindje volgt.heft hoofdje op in buikligging
heft hoofdje 45° op in buikligging
heft hoofdje 90° op in buikligging
goede hoofdcontrole in zittende houding
steunt op voorarmpjes in buikligging
steunt op voetjes
goede hoofdcontrole bij rechttrekken
rolt van buikje op rug
zit zonder steun
staat met steun
komt tot zit vanuit rugligging
trekt zich recht
stapt met steun
staat enkele ogenblikken zonder steun
staat goed zonder steun
hurkt en staat terug recht
stapt goed
stapt achterwaarts
kan trap opgaan
gooit bal omhoog
trapt tegen bal
huppelt ter plaatse
rijdt met driewieler
maakt grote sprongen
staat 1 seconde op 1 been
huppelt op 1 been
staat 5 seconden op 1 been
koorddansersgang
staat 10 seconden op 1 been
achterwaartse koorddansersgang
-
1.0 maand
2.1 maand
2.2 maand
3.0 maand
3.3 maand
4.1 maand
5.0 maand
6.8 maand
8.3 maand
9.2 maand
9.5 maand
10.2 maand
10.7 maand
12.7 maand
13.4 maand
13.5 maand
15.6 maand
16.8 maand
16.6 maand
16.8 maand
2.2 jaar
2.5 jaar
2.7 jaar
2.6 jaar
3.6 jaar
3.7 jaar
4.6 jaar
5.7 jaar
5.3 jaar
1.6 maand
2.4 maand
3.6 maand
3.8 maand
4.9 maand
5.5 maand
5.6 maand
8.0 maand
8.3 maand
11.7 maand
11.8 maand
12.5 maand
13.1 maand
13.3 maand
16.1 maand
16.7 maand
16.8 maand
19.8 maand
21.1 maand
22.8 maand
22.8 maand
3.1 jaar
3.4 jaar
3.5 jaar
3.9 jaar
4.6 jaar
4.7 jaar
5.7 jaar
6.0 jaar
6.5 jaar
2.  Gehoor en spraak
reageert op bel
laat zich horen (zonder wenen)
lacht
kraait
draait hoofd en ogen naar stem
zegt dada of mama (niet specifiek)
imiteert stemgeluiden
zegt dada of mama (specifiek)
zegt 3 woorden, naast dada en mama
duidt lichaamsdelen aan
combineert 2 verschillende woordjes
benoemt een plaatje
begrijpt korte bevelen
gebruikt meervouden
zegt naam en voornaam
begrijpt koud, moe, honger
begrijpt 3 voorzetsels
herkent 3 kleuren
kent eenvoudige tegengestelden
kan 6 woorden omschrijven
-
0.5 maand
2.0 maand
2.5 maand
3.8 maand
7.8 maand
6.8 maand
9.5 maand
12.3 maand
17.5 maand
17.7 maand
20.0 maand
18.6 maand
2.3 jaar
2.6 jaar
3.1 jaar
3.1 jaar
3.5 jaar
3.7 jaar
4.4 jaar
-
1.7 maand
2.8 maand
3.5 maand
6.3 maand
9.4 maand
10.6 maand
12.7 maand
16.5 maand
23.7 maand
24.0 maand
2.2 jaar
2.7 jaar
3.0 jaar
3.5 jaar
4.1 jaar
4.2 jaar
4.9 jaar
5.1 jaar
6.3 jaar
3. Zicht en fijne motoriek
symmetrische bewegingen
volgt tot op de middellijn
volgt verder dan de middellijn
brengt handjes tesamen
volgt over 180°
houdt rammelaar vast
volgt vallend voorwerp
reikt naar voorwerp
zit, zoekt draad
zit, neemt 2 blokjes
reikt naar knikker, grijpt knikker
duim-vingergreep
geeft voorwerp door van hand tot hand
slaat 2 blokjes tegen elkaar
pincetgreep
bouwt toren van 2 blokjes
krabbelt spontaan
gooit knikker uit flesje (na demonstratie)
bouwt toren van 4 blokjes
gooit knikker uit flesje (spontaan)
bouwt toren van 8 blokjes
imiteert verticale lijn
imiteert brug
kopieert cirkel
kopieert kruis
tekent mannetje, 3 delen
duidt langere lijn aan
kopieert vierkant (na demonstratie)
tekent mannetje, 6 delen
kopieert vierkant (spontaan)
0.3 mnd
-
1.3 maand
1.9 maand
2.5 maand
2.6 maand
3.6 maand
4.2 maand
5.5 maand
5.9 maand
6.4 maand
7.6 maand
6.7 maand
9.0 maand
10.0 maand
13.8 maand
13.8 maand
13.9 maand
19.0 maand
19.1 maand
2.3 jaar
2.5 jaar
2.9 jaar
3.0 jaar
3.7 jaar
3.8 jaar
3.6 jaar
4.1 jaar
4.6 jaar
4.7 jaar
1.1 maand
2.1 maand
3.0 maand
3.6 maand
3.9 maand
4.1 maand
5.3 maand
5.9 maand
7.1maand
7.6 maand
8.0 maand
9.4 maand
9.8 maand
12.5 maand
13.3 maand
18.6 maand
18.9 maand
19.3 maand
2.0 jaar
2.6 jaar
3.1 jaar
3.4 jaar
3.6 jaar
3.7 jaar
4.8 jaar
4.8 jaar
5.3 jaar
5.4 jaar
6.1 jaar
6.3 jaar
4. Sociaal gedrag en spel
social smile (lacht responsief)
lacht spontaan
verzet zich tegen  wegnemen van speelgoed
brengt alles naar mond
tracht speelgoed buiten bereik te bemachtigen
speelt kie-ke-boe
aanvankelijk verlegen tegenover vreemden
speelt koeke-bakken
duidt aan wat hij wil (zonder wenen)
speelt met al met de onderzoeker
drinkt uit beker
imiteert huishoudelijke activiteiten
gebruikt lepel, morst een beetje
helpt in het huishouden (eenvoudige taken)
doet kledingstukken uit
speelt rollenspel
doet schoenen aan zonder veters te binden
wast en droogt handen
kan zich aan- en uitkleden (met hulp)
is makkelijk van moeder te scheiden
kan knopen vastmaken
kan zich aan- en uitkleden (zonder hulp)
0.3 maand
1.9 maand
4.2 maand
5.5 maand
5.9 maand
6.0 maand
6.1 maand
9.0 maand
9.7 maand
10.7 maand
11.5 maand
13.8 maand
14.5 maand
17.1 maand
15.3 maand
24.0 maand
23.3 maand
2 jaar
2.9 jaar
2.5 jaar
3.7 jaar
4.0 jaar
1.6 maand
3.0 maand
6.3 maand
7.4 maand
7.5 maand
8.2 maand
9.7 maand
12.5 maand
14.4 maand
14.7 maand
16.4 maand
17.0 maand
19.0 maand
22.2 maand
23.0 maand
2.8 jaar
2.9 jaar
3.1 jaar
3.8 jaar
4.1 jaar
4.9 jaar
5.5 jaar
50 %
90 %
50 %
50 %
90 %
50 %
90 %
50 %
90 %
1. Houding en grove motoriek